Chờ Đông – Anh Về Với Em | Lưu Ánh Loan – Huỳnh Thanh Vinh – Tùng Anh

Flower
Flower


Chờ Đông – Anh Về Với Em | Lưu Ánh Loan – Huỳnh Thanh Vinh – Tùng Anh

Danh sách bài hát:

1. Chờ Đông – Lưu Ánh Loan & Huỳnh Thanh Vinh
2. Anh Về Với Em – Lưu Ánh Loan & Tùng Anh
3. Bài Tango Cho Em – Lưu Ánh Loan
4. Em Là Tất Cả – Huỳnh Thanh Vinh
5. Mùa Đông Của ANh – Lưu Ánh Loan
6. Vực Thẳm Tình Yêu – Lưu Ánh Loan
7. Hoa Biển – Lưu Ánh Loan & Tùng Anh
8. Không Bao Giờ Ngăn Cách – Lưu Ánh Loan & Tùng Anh

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► Powered by BH Media Corp.